Amacımız, Değerlerimiz, Stratejik Önceliklerimiz

Garanti BBVA Factoring, dijital platformlara yaptığı yatırımlarla, müşterilerine eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedeflemektedir.
Amacımız, Değerlerimiz, Stratejik Önceliklerimiz

Amacımız

“Çağın Olanaklarını Herkese Sunmak”

Değerlerimiz

Müşterimiz Önceliğimizdir

 • Müşterilerimizi anlarız
 • Dürüst ve sorumlu davranırız
 • Çözüm üretiriz

Büyük Düşünürüz

 • İlham veririz
 • Yenilikçiyiz
 • Beklentileri aşarız

Tek Bir Ekibiz

 • İşimize yürekten bağlıyız
 • Omuz omuza çalışırız
 • Garanti BBVA Factoring bizim

Stratejik Önceliklerimiz

Garanti BBVA Factoring;

 • Daha Fazla Müşteriye Ulaşma,
 • En İyi ve En Bağlı Takım,
 • Operasyonel Üstünlük,
 • Data ve Teknoloji

olarak tanımladığı stratejik öncelikler doğrultusunda çalışarak, tüm paydaşlarına değer yaratmayı hedeflemektedir.

Daha Fazla Müşteriye Ulaşma

 • Müşteri tabanımızı genişletmek ve müşterilerimizin Şirketimizle olan ilişkilerini derinleştirmek
 • Müşterilerimiz neredeyse orada olmak, dijital müşteri kazanımı ve ortaklıklar gibi yeni kanalları etkin kullanmak
 • Odaklandığımız alanlarda, risk-maliyet dengesini gözeterek büyümek

En İyi ve En Bağlı Takım

 • Çalışanlarımızın iş yaşam dengesini gözetecek şekilde gelişimini, memnuniyetini ve esenliğini merkeze alarak onlara yatırım yapmak
 • Değerlerimizi yaşatan, takım ruhuna sahip, ortak akıl ile hareket eden, büyük düşünen, sosyal sorumluluk sahibi ve sonuç odaklı ekipler oluşturmak
 • Performansa dayalı, fırsat eşitliği ve çeşitlilik gözeten, içeriden terfi odaklı, adil ve şeffaf bir yönetim politikası benimsemek

Operasyonel Üstünlük

 • İş modelimizi süreç otomasyonu, işlem kolaylığı, uzaktan servislerin zenginleştirilmesi vb. faktörlerle sürekli geliştirmek
 • Uçtan uca dijital çözümleri artırmak, dijital platformlarımıza yaptığımız yatırımlarla deneyimi iyileştirmeye devam etmek
 • Sürdürülebilir büyümeye odaklanırken, sermayemizi etkin kullanmak ve yarattığımız değeri en üst düzeye çıkarmak
 • Maliyet ve gelir sinerjilerini gözetirken, iş modelimizi ve süreçlerimizi, operasyonel verimlilik bakış açısıyla sürekli geliştirmek
 • Finansal ve finansal olmayan riskleri etkin yönetmek

Data ve Teknoloji

 • Teknolojik altyapımızı ve platformlarımızı daha çevik, daha güçlü hale getirmek
 • Şirket’in günlük işleyişinde önemli bir yer edinen yapay zeka, makine öğrenmesi ve büyük veriyi anlamlandırmamızla çözüm süreçlerimizi hızlandırmak
 • Müşterilerimize doğru ürünü sunma, fiyatlama, risk yönetimi vb. alanlarda veri analitiğinden etkin şekilde faydalanmak