Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Garanti BBVA Factoring, 2021 yılında sektörün öncülerinden olma vizyonunu verimlilikle bütünleştirerek çalışmalarına devam etmektedir.

Garanti BBVA Factoring, müşteri memnuniyetini ve verimliliği artırmak amacıyla Şirket içi organizasyonel yapılar ve iş yapış şekillerinin, daha verimli çalışılmasına zemin hazırlayacak şekilde geliştirilmesini hedeflemektedir.

Sektörün öncülerinden olma vizyonunu verimlilikle bütünleştirerek çalışmalarına devam eden Garanti BBVA Factoring, 2021 yılında da bu hedefler doğrultusunda Şirket içi süreçlerde iyileşme, Garanti BBVA Grubu konsolidasyon çalışmaları ve sektör işleyişlerine uyum amacıyla projeler gerçekleştirmiştir.

2021 yılında ağırlıklı olarak BDDK’nın Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ’ine uyumlanma çalışmaları yürütülmüştür.

Buna ek olarak uzun süredir kullanılmakta olan kredi ekranlarının ve süreçlerinin hem teknoloji hem de kullanıcı deneyiminin yenilenmesi ve operasyonel verimliliğinin artırılması amacıyla yeni bir teknolojik altyapı ile geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda kredi teklif giriş ekran ve süreçlerinin geliştirilmesi için çalışmalara başlanmıştır.