Başlıca Finansal Göstergeler ve Rasyolar

Garanti BBVA Factoring, 2021 yılında güçlü finansal performansını sürdürmüştür.

Garanti BBVA Factoring Seçilmiş Temel Bilanço Büyüklükleri ve Rasyolar

  2017 2018 2019 2020 2021
Aktif Kârlılığı (%) %0,96 %-1,99 %1,16 %2,00 %3,62
Özkaynak Kârlılığı (%) %13,84 %-28,25 %14,95 %26,99 %47,48
Takipteki Alacaklar Oranı (%)(*) %2,76 %11,87 %13,98 %4,52 %1,63

(*) TFRS 9 kapsamında 2020 ve 2021 yılında kayıttan düşme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Son 5 Yıllık Gelir ve Gider Kalemlerinin Görünümü

Garanti BBVA Factoring Seçilmiş Gelir Tablosu Kalemlerinin Görünümü
(Bin TL) 2017 2018 2019 2020 2021
Faktoring Gelirleri 286.315 477.508 375.828 309.468 638.775
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 263.228 466.627 368.204 297.653 621.491
Faktoring Alacaklarından Aln. Ücret ve Kom. 23.087 10.881 7.624 11.815 17.284
Finansman Giderleri (252.215) (363.463) (263.863) (189.506) (419.177)
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (178.093) (247.253) (176.025) (161.436) (320.305)
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (59.685) (99.052) (80.449) (26.190) (95.800)
Verilen Ücret ve Komisyonlar (14.436) (17.138) (6.825) (757) (1.314)
Diğer (1) (20) (564) (1.123) (1.758)
Esas Faaliyet Giderleri (43.196) (52.056) (50.828) (49.316) (69.613)
Personel ve Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri (25.669) (32.235) (30.039) (30.838) (41.324)
Genel İşletme Giderleri (17.488) (18.661) (20.671) (18.378) (27.798)
Diğer (39) (1.160) (118) (100) (491)
Diğer Faaliyet Gelirleri / Giderleri (net) 64.753 45.511 35.595 92.015 64.292
Bankalardan Alınan Faizler 1.953 160 1.945 691 1.850
Menkul Değerlerden Alınan Faizler - - - 1.689 6.006
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı (Net) - - - 345 180
Türev Finansal İşlemlerden Kâr / Zarar (Net) 104.124 24.441 2.705 5.287 4.005
Kambiyo İşlemleri Kârı / Zararı (Net) (42.926) 19.564 21.423 72.329 28.503
Diğer 1.602 1.346 9.522 11.674 23.748
Karşılık Giderleri (20.801) (176.568) (65.701) (97.990) (47.251)
Brüt Kar Zarar 34.856 (69.068) 31.031 64.671 167.026
Dönem Vergi Gideri (7.253) 11.692 (6.593) (14.521) (35.090)
Dönem Net Kârı 27.603 (57.376) 24.438 50.150 131.936