Doğrudan veya Dolaylı İştirakler ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Garanti Faktoring A.Ş.’nin 31 Aralık 2021 itibarıyla doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranları bulunmamaktadır.