Faaliyet Raporu’nun Kabulüne İlişkin Sorumluluk Beyanı

İstanbul, 01.03.2022

BORSA İSTANBUL A.Ş. BAŞKANLIĞI’ NA
İstinye / İSTANBUL

FAALİYET RAPORU’NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ : 01.03.2022
KARAR SAYISI : 06

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN
SERİ: II, NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9’UNCU MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  • Garanti Faktoring Anonim Şirketi’nin (Şirket) 31.12.2021 tarihi itibarıyla hazırlanmış faaliyet raporunu inceledik.
  • Şirket’teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
  • Şirket’teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’nu da içeren faaliyet raporunun gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı, işin gelişimi ve performansı ile Şirket’in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte gerçeği dürüstçe yansıttığı hususlarını bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ekler :
1- 31 Aralık 2021 İtibariyle Bağımsız Denetimden Geçmiş Faaliyet Raporu

Şule FİRUZMENT BEKÇE

Genel Müdür Yardımcısı

Kaya YILDIRIM

Genel Müdür

Nihat KARADAĞ

Denetim Komitesi Üyesi

Serkan ÇANKAYA

Denetim Komitesi Üyesi