Faktoring Mevzuatına İlişkin Düzenlemeler

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu(1) 2021 yılı içinde Tasarruf Finansmanı Şirketleri faaliyetlerini de kapsayacak şekilde, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu(1) olarak değiştirilmiş, Tasarruf Finansmanı şirketleri ile ilgili düzenlemelere de yer verilmiştir.