Faktoring Sektörüne Genel Bakış

2000’li yılların ikinci yarısından itibaren faktoring, ülkemizde hızlı bir gelişme göstermiştir.
Faktoring Sektörüne Genel Bakış

Türkiye’de Faktoring

İlk örneklerine banka bünyelerinde 1980’li yıllarda rastlanan faktoring faaliyetleri, 13.12.2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 24 Nisan 2013 tarih ve 28627 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre yürütülmektedir. Yıl sonu itibarıyla Finansal Kurumlar Birliği’ne bağlı 54 faktoring şirketi bulunmaktadır.

Faktoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan ve doğacak alacak haklarını finansal kuruluşlara devretmek suretiyle nakit akışı ve alacak garantisi sağladıkları bir finansal enstrümandır. Temelde finansman, garanti ve tahsilat hizmeti olarak tanımlanmaktadır.

Türkiye’de yurt içi ticaretin önemli bir kısmını vadeli yapı, ihracat işlemlerinin önemli bir kısmını da mal mukabili, açık hesap işlemler oluşturmaktadır. Ödeme alışkanlıkları ve yöntemleri nedeniyle ticaret aktörlerinin hem nakit ihtiyaçları hem de ödeme garantisi talepleri faktoring ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Özellikle 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren faktoring, işlem hacimleri ve müşteri adetleriyle ülkemizde hızlı bir gelişme göstermiştir. 2006 yılında BDDK gözetim ve denetimine geçmesiyle birlikte de kurumsallaşma ve şeffaflaşma konusunda gelişim sergilemiştir. Ülkemizde faktoring ürünlerinin bilinirliğinin artması ve müşterilere ulaşım kanallarının yaygınlaşması ile birlikte finans piyasalarının son yıllarda vazgeçilmez enstrümanı olmaya başlamıştır

2016 yılı, sektörün Türk Eximbank ile iş birliğini artırdığı bir yıl olmuştur. Faktoring şirketleri tarafından ihracatçılara kullandırılmasına aracılık edilen reeskont kredisinden sonra 2016 yılında da Eximbank tarafından sigorta edilmiş alacakların teminata alınmasını sağlayacak protokol imzalanmıştır. İhracatçılara, Eximbank tarafından düzenlenmiş sigorta poliçesi kapsamındaki alacakları karşılığında faktoring şirketleri tarafından finansman hizmeti sunulmaya başlanmıştır.

Dünyada Faktoring

Birçok ülkede 1950’li yıllardan itibaren modern anlamda hizmet veren faktoring şirketleri kurulmuştur. 1970’lere kadar pek büyük gelişme gösteremeyen faktoring, 1973 petrol krizi sonrası dünya ticaretinin güçleşen koşullarında dışa açılmaya çalışan birçok işletmenin giderek daha fazla yararlandıkları bir finansman yöntemi olmuştur.

Ekonomideki büyüme, ticaretteki canlanma, hem risklerin daha fazla anlaşılması hem de müşterilerin bilinçlenmesi ile faktoring, bugün dünyadaki tüm şirketler için modern bir finansman aracı haline gelmiştir. Faktoring hizmetinin yeni endüstrilere ve bölgelere uygulanmaya başlanması, bilgisayar kullanımındaki ve teknolojisindeki hızlı gelişme, bağımsız kuruluşların büyük ticari bankalarla birleşmesi, faktoring şirketleri arasındaki rekabetin her geçen gün artması gibi nedenlerle dünya faktoring hacmi hızlı bir şekilde büyümeye başlamıştır.

Bugün Avrupa ve Amerika ağırlıklı olmak üzere 50’yi aşkın ülkede gelişmiş bir faktoring endüstrisi bulunmaktadır. Faktoring işlemlerinde Avrupa %68 ile büyük bir ağırlığa sahiptir. Avrupa’yı %25 ile Asya ve %6 ile Amerika kıtası izlemektedir.

Dünyada faktoring sektörünün yıllık büyüme ortalaması, son 15 yılda %8 olarak gerçekleşmiştir.