Finansal Durum ve 2021 Yılı Performansına İlişkin Değerlendirme

Garanti BBVA Factoring, 2021 yılında muhabir garantili ihracat faktoringinde Türkiye’de %21,3 pazar payına sahiptir.
Garanti BBVA Factoring Hakkında

Garanti BBVA Factoring, yurt içi ve yurt dışı faktoring işlemlerini geniş bir network üzerinden müşteri ihtiyaçlarına odaklı bir şekilde yürütmektedir.

Başta KOBİ’ler, ithalatçı ve ihracatçı kimliğiyle öne çıkan şirketler ile yaygın tedarikçi ve bayi ağına sahip kuruluşlar olmak üzere geniş bir müşteri tabanına hizmet vermekte olan Garanti BBVA Factoring, geniş şube ağıyla faktoring ürün ve hizmetlerini tüm ülke geneline taşımaktadır.

Türkiye genelinde 11 şubesi bulunan Garanti BBVA Factoring, 2021 yılında 8.260 müşteriye hizmet vermiştir.

Güçlü ilişki yönetimi sayesinde muhabir faktoring şirketleri ile geniş bir ürün yelpazesinde çalışan, yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımı ile müşterilerinin yurt dışı operasyonlarında en yüksek kalitede tahsilat, garanti ve finansman hizmeti sağlayan Garanti BBVA Factoring, uzman kadrosu ve uluslararası faktoring alanındaki gücüyle fark yaratmaya ve müşterilerine özel çözümler sunmaya devam etmektedir. Sağlam bilanço yapısı, tecrübeli kadrosu, risk yönetimi politikaları, yenilikçi bakış açısı, dijitalleşme yatırımları, tüm bu yatırımların sonucu olarak agile süreçleri, müşteri ve muhabirleriyle kurduğu uzun dönemli güvene dayalı ilişkileri ve finansal danışmanlık hizmeti, Garanti BBVA Factoring’in başarısının temel taşları olarak öne çıkmaktadır.

Geniş şube ağına sahip faktoring şirketi olmanın verdiği avantaj ile ihracat faktoringi alanında çok sayıda müşteriye hizmet veren Garanti BBVA Factoring, 90 ülkede yaklaşık 400 faktoring şirketinin üye olduğu, ihracat faktoringinin en yetkili kuruluşu olan FCI verilerine göre, 2021 yılında muhabir garantili ihracat faktoringinde Türkiye’de %21,3 pazar payına sahiptir.

Garanti BBVA Factoring, sunduğu kaliteli hizmet, yenilikçi ürünler ve elde ettiği başarılarla, FCI’nın yaptığı değerlendirmede; hizmet kalitesi, muhabir ağı ve ihracat hacmi kriterlerinin hepsinden en yüksek puanı alarak “5.kez Dünyanın En İyi İhracat Faktoring Şirketi” unvanını kazanmış ve organizasyon tarihinde üst üste “%100 tam puan” alma başarısı gösteren ilk faktoring şirketi olmuştur.

Garanti BBVA Factoring; 2022 yılında da muhabir garantili ihracat faktoring işlemlerinde müşteri sayısını artırmak ve var olan müşterilerine verdiği hizmet kalitesini yükselterek sürdürmeyi hedeflemektedir.

Dijitalleşme ve Mobil

2022 yılı içerisinde başta KOBİ firmalarda işlem hacmi ve adetlerdeki artışın sağlanması, müşteri taleplerine daha etkin ve hızlı çözüm önerilerinin getirilebilmesi adına mevcut operasyonel faaliyetlerin daha yaygın şekilde dijital ortama aktarılması hedeflenmektedir. 2019 yılının ilk yarısına doğru testleri tamamlanan Garanti BBVA Factoring Mobil uygulamasının 2022 yılı içinde özellikle KOBİ segmentinde olmak üzere işlem adedi ve hacmini artırması beklenmektedir.

Garanti BBVA Factoring, tüm bu hedefleri gerçekleştirme yolunda devam ederken, sistem altyapısına ve insan kaynağına yatırım yapmayı sürdürecek ve bu sayede verimliliğini artırmaya devam edecektir.

Faktoring şirketleri arasında ürün danışmanlığı ve ürün geliştirme konularında öncü konumda bulunan Garanti BBVA Factoring, güçlü ve deneyimli kadrosuyla kurumlara özel ürünler ve çözümler üretmektedir. Garanti BBVA Factoring, geliştirdiği bu inovatif ürünlerle sektördeki rakipleri arasında öne çıkmakta, müşterilere katma değer yaratmaktadır.

Garanti BBVA Factoring , sosyal medyadaki aktivitelerini müşteri iletişimini destekleyecek şekilde yoğunlaştırmıştır. Bu amaçla internet sitesini başvuru kanalı olarak hizmete almıştır. Garanti BBVA internet şubesi üzerinden müşteriler, hesaplarına bağlı ürünleri ve ürünlere ait detayları görüntüleyebilmektedir. Ayrıca internet şubesi üzerinden faktoring yapmak için çek gönderimi de yapılabilmektedir. Bu sayede dijital ortamda hem işlem sürelerinin kısaltılması hem de iç süreçlerdeki verimliliğin artırılmasına olanak sağlanmıştır.

Alacak Garantisi

Yeni alıcı ve pazarlara girmek isteyen firmalar için güvenli bir araç olan “Alacak Garantisi” hem yurt içi hem ihracat işlemlerinde 2021 yılında da büyük ilgi görmüştür.

Garanti BBVA Factoring, ürün gamına 2020 yılında eklenen Tedarikçi Finansmanı ve Ticari Tahsilat Yönetimi’ne ilişkine gerçekleştirilen teknolojik yatırımlar ve buna bağlı sistemsel geliştirmelere 2022’de de devam edecektir.

Garanti BBVA Factoring, iş ortağı olduğu bankalarla ilişkilerini derinleştirerek, müşterilerine kullandırmak için uygun koşullarda finansman sağlamıştır.

Uygun Koşullarda Finansman Olanağı

Güçlü ilişki yönetimi becerisiyle uluslararası düzeyde adından övgüyle söz ettiren Garanti BBVA Factoring, 2021 yılındaki mevcut volatilite ortamında fonlama kaynaklarının kullanımını piyasa koşullarına göre çeşitlendirerek, uygun maliyetli fonlama sağlamıştır.

Müşteri ihtiyaçları paralelinde yurt içi ve yurt dışı ticaretin finansmanı imkânlarına odaklanan Şirket, iş ortağı bankalar ile ilişkilerini derinleştirerek, müşterilerine kullandırılmak üzere uygun koşullarda finansman sağlamıştır.

Yıl içerisinde çalışılan banka sayısı arttırılarak ilişkiler derinleştirilmiş ve bilançonun mümkün olan en düşük maliyet ile fonlanması imkânı yaratılmıştır. Şirket, önümüzdeki dönemde de özellikle Avrupa’da yerleşik bankalar ile dış ticaret işlemlerinin fonlanmasına yönelik çalışmaları artırmayı planlamaktadır.

Garanti BBVA Factoring, 2021 yılında halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 2.021 milyon TL nominal tutarında, 3-6 ay vadeli, iskontolu bono ihracı ve 1.995 milyon TL nominal tutarlı bonolarının da itfasını gerçekleştirmiştir.

2022 yılında da volatil faiz ve kur ortamında mevcut stratejisini devam ettirmeyi planlayan şirket, bono ihracını önümüzdeki dönemde de öncelikli işlemler arasında değerlendirmeye devam edecektir.

Sektörde Öncü ve Örnek Uygulamalar

Faktoring süreçleri ve işlemleri ilgili Kanunlara, Yönetmeliklere ve Garanti BBVA Factoring’in politika ve prosedürlerine uygun olarak, kısa sürede gerçekleştirilmektedir. İşlemlerden kaynaklanan veya sonradan ortaya çıkabilecek problemlere etkin çözüm sağlanmaktadır.

Şirket 2021 yılı içinde proje bazlı işlemlerin yapılandırılmasını sağlamış, faktoring uygulamalarının mevzuata uyumu konusunda çalışmalarını devam ettirmiştir. Uygulamada açıklık getirilmesi gereken konularda sektörde öncü rol üstlenerek, ilgili otoritelerden görüşler temin ederek standartlar konusunda görüş birliği sağlayarak uygulamalarını sürdürmüştür.

2021 yılı içinde toplam 44.002 adet yurt içi ve yurt dışı finansman işlemleri gerçekleştirilmiş ve 364.454 adet fatura faktoring işlemlerine konu edilmiştir.

Faktoring Alacakları

2021 yılında, Garanti BBVA Factoring 4,15 milyar TL faktoring alacağı ile sektöründe %7 pazar payına sahiptir.

Aktif Büyüklük

Garanti BBVA Factoring, 2021 yılında 4,36 milyar TL aktif büyüklük ile %6,7 pazar payına sahiptir.

İşlem Hacmi

  • Garanti BBVA Factoring, 2021 yılında 17,3 milyar TL (1,9 milyar ABD doları) toplam işlem hacmi ile sektöründe %8,69 pazar payına sahiptir.
  • Yurt içi işlem hacmi 11,4 milyar TL (1,3 milyar ABD doları), ihracat işlem hacmi 5,1 milyar (557 milyon ABD doları) ve ithalat işlem hacmi 787 milyon TL (79 milyon ABD doları)

Müşteri Sayısı

Türkiye genelinde 11 şubesi bulunan Garanti BBVA Factoring, 2021 yılında toplam 8.260 müşteriye finansman, garanti ve tahsilat hizmeti vermiştir.

Garanti BBVA Factoring, 2021 yılında tarım sektörü, imalat sanayi ve hizmet sektöründe işlem hacminde güçlü bir performans sergilemiştir.

Garanti BBVA Factoring’in 2021 Yıl Sonu Sektörel Bazda İşlem Hacmi ve Faktoring Alacakları (bin TL)

İşlem Hacminin Sektörel Bazda Dağılımı
HİZMET SEKTÖRÜ 10.331.408,00
Toptan ve Perakende Ticaret Mot. Ar. Servis Hizmetleri 7.731.274,00
Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme 993.455,00
Emlak Komisyon, Kiralama ve İşletmecilik Faaliyetleri 659.514,00
İnşaat 451.478,00
Diğer Toplumsal Sosyal ve Kişisel Hizmetler 413.675,00
Otel ve Restoranlar (Turizm) 61.786,00
Sağlık ve Sosyal Hizmetler 15.380,00
Eğitim 3.994,00
Parasal Kurumlar 446,00
Savunma ve Kamu Yönetimi Zorunlu Sosyal Güvenlik Kurumları 406,00
İMALAT SANAYİ 6.919.570,00
Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sanayi 2.470.050,00
Metal Ana Sanayii ve İşlenmiş Madde Üretimi 876.815,00
Nükleer Yakıt, Petrol Ür., Kömür Ürünleri Sanayi 717.718,00
Elektrikli ve Optik Aletler Sanayi 530.628,00
Makine ve Teçhizat Sanayi 388.036,00
Ulaşım Araçları Sanayi 295.305,00
Gıda, Meşrubat ve Tütün Sanayi 286.507,00
Kimya ve Kimya Ürünleri ile Sentetik Lif. Sanayi 273.898,00
Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması 221.508,00
Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Sanayi 205.967,00
Kauçuk ve Plastik Ürünleri Sanayi 204.427,00
Ağaç ve Ağaç Ürünleri Sanayi 126.431,00
Diğer Metal Dışı Madenler Sanayi 120.579,00
Kâğıt Ham. ve Kâğıt Ürünleri Basım Sanayi 113.699,00
Elektrikli Gaz ve Su Kaynakları 45.077,00
Deri ve Deri Ürünleri Sanayi 38.995,00
Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması 3.930,00
TARIM SEKTÖRÜ 86.719,00
Tarım, Hayvancılık, Ormancılık 86.066,00
Balıkçılık 653,00
GENEL TOPLAM 17.337.697,00

Faktoring Alacaklarının Sektörel Dağılımı (bin TL)

  Tutar(*) Oran (%)(*)
HİZMET SEKTÖRÜ 3.150.002 76,01
Toptan ve Perakende Ticaret Mot. Ar. Servis Hizmetleri 2.366.632 57,08
Diğer Toplumsal Sosyal ve Kişisel Hizmetler 260.648 6,29
Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme 210.568 5,09
İnşaat 145.374 3,50
Emlak Komisyon, Kiralama ve İşletmecilik Faaliyetleri 142.770 3,45
Otel ve Restoranlar (Turizm) 17.768 0,43
Sağlık ve Sosyal Hizmetler 4.620 0,12
Eğitim 1.551 0,05
Parasal Kurumlar 71 0,00
İMALAT SANAYİ 959.450 23,13
Kimya ve Kimya Ürünleri ile Sentetik Lif. Sanayi 156.583 3,79
Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sanayi 156.547 3,79
Metal Ana Sanayii ve İşlenmiş Madde Üretimi 136.989 3,30
Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması 80.920 1,95
Makine ve Teçhizat Sanayi 75.151 1,81
Gıda, Meşrubat ve Tütün Sanayi 73.483 1,76
Elektrikli ve Optik Aletler Sanayi 65.474 1,57
Kauçuk ve Plastik Ürünleri Sanayi 42.245 1,01
Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Sanayi 38.564 0,94
Diğer Metal Dışı Madenler Sanayi 38.089 0,92
Kâğıt Ham. ve Kâğıt Ürünleri Basım Sanayi 26.004 0,63
Ağaç ve Ağaç Ürünleri Sanayi 23.356 0,55
Ulaşım Araçları Sanayi 20.296 0,48
Deri ve Deri Ürünleri Sanayi 15.837 0,39
Elektrikli Gaz ve Su Kaynakları 6.024 0,14
Nükleer Yakıt, Petrol Ür., Kömür Ürünleri Sanayi 3.200 0,07
Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması 688 0,02
TARIM SEKTÖRÜ 36.735 0,87
Tarım, Hayvancılık, Ormancılık 36.486 0,87
Balıkçılık 249 0,00
GENEL TOPLAM 4.146.187 100,00