Finansal Tabloların Kabulüne İlişkin Sorumluluk Beyanı

İstanbul, 01/02/2022

BORSA İSTANBUL A.Ş. BAŞKANLIĞI’ NA
İstinye / İSTANBUL

FİNANSAL RAPORLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ : 01.02.2022
KARAR SAYISI : 2022/04

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN
SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  • Garanti Faktoring Anonim Şirketi’nin (Şirket) 31.12.2021 tarihi itibariyle hazırlanmış finansal tabloları inceledik.
  • Şirket’teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
  • Şirket’teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış finansal tabloların ve faaliyet raporunun gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı, işin gelişimi ve performansı ile Şirket’in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte gerçeği dürüstçe yansıttığı hususlarını bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ekler :
1- 31 Aralık 2021 İtibarıyla Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolar

Şule FİRUZMENT BEKÇE

Genel Müdür Yardımcısı

Kaya YILDIRIM

Genel Müdür

Nihat KARADAĞ

Denetim Komitesi Üyesi

Serkan ÇANKAYA

Denetim Komitesi Üyesi