Garanti Faktoring A.Ş. Aleyhine Açılan Davalar

2021 yılı faaliyet dönemi içinde Garanti Faktoring A.Ş. aleyhine açılan ve Şirket’in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.