Garanti Faktoring A.Ş. ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar

2021 yılı içinde BDDK tarafından Şirket’e 400.000 TL tutarında idari para cezası tebliğ edilmiştir. İlgili mevzuatta belirlenen süreler uyarınca Şirket tarafından peşin ödeme indiriminden yararlanılarak 300.000 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

Yönetim organı üyelerine uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.