Genel Müdür’ün Değerlendirmesi

“Dünyanın En İyi İhracat Faktoring Şirketi” ödülü, reel ekonomiye vermiş olduğumuz kesintisiz ve istikrarlı desteğin önemini ortaya koyması açısından bizim için oldukça değerlidir.
Genel Müdür

Değerli Paydaşlarımız,

2021 yılında, dünya ve ülkemiz COVID-19 pandemisinin olumsuz etkilerini atlatarak hızlı bir toparlanma sürecine girmiştir. Bununla birlikte, ortaya çıkan yeni varyantlarla süren pandemi, tüm dünyada artan enflasyon, emtia ve enerji maliyetlerindeki yükseliş ve tedarik zincirlerindeki sıkıntılar ekonomik belirsizliklerin devam etmesine yol açmıştır.

Her türlü zorlu ve belirsiz zamanlarda müşterilerinin daima yanında olmayı başaran Garanti BBVA Factoring, 2021 yılında da nitelikli ve sektör deneyimli çalışan kaynağı ile müşterilerine kesintisiz destek vermiş, özellikle KOBİ’lere sunulan faktoring hizmetleri ile güvenilir bir çözüm ortağı olmaya devam etmiştir.

İstikrarlı bir büyüme sergileyerek müşteri sayısını her geçen gün arttıran Şirketimiz, KOBİ segmentinin yanı sıra ihracat alanında da işlem hacminde önemli artış sağlayarak ülkemizin büyümesi ve ekonomik istikrarı adına katkıda bulunmaya devam etmiştir.

Aktif büyüklükte %50 büyüme

2021 yılı sonunda Garanti BBVA Factoring 4,4 milyar TL toplam aktif ve 4,2 milyar TL faktoring alacağı büyüklüğüne ulaşmıştır. Şirket’in özkaynakları ise 345 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yılı 132 milyon TL net dönem kârı, %3,6 aktif kârlılık oranı ve %47,5 özkaynak kârlılığı ile kapatan Şirket, işlem hacmini 17,3 milyar TL seviyesine taşımıştır. Bu rakamlar, aktif büyüklüğünde %50, faktoring alacak toplamında %48 ve işlem hacminde ise %28 oranında büyümeyi ifade etmektedir. Büyüme ağırlıklı olarak KOBİ segmenti yurt içi ve ihracat işlemlerinden kaynaklanmaktadır.

Bu güçlü performansı ortaya çıkaran temel etkenlerin başında aktif kalitesinden ödün vermeden istikrarlı ve tabana yaygın büyüme, fonlama kaynağında çeşitlilik ve verimli özkaynak kullanım anlayışı gelmektedir. Ayrıca, Şirket’in etkin risk yönetimi politikaları neticesinde 2021 yılında takipteki alacak portföyüne yeni girişler sınırlı olarak gerçekleşmiş ve bu portföyden yapılan tahsilatların da etkisi ile Şirketimiz özkaynak yapısını güçlendirdiği oldukça başarılı bir yılı geride bırakmıştır.

Beşinci kez dünyanın en iyisi

Dünya çapında yaklaşık 90 ülkede faaliyet gösteren, 400’e yakın aktif ihracat ve ithalat faktoring şirketinin üyesi olduğu Hollanda merkezli Factors Chain International (FCI), Garanti BBVA Factoring’i beşinci kez 100 tam puanla “Dünyanın En İyi İhracat Faktoring Şirketi” seçmiştir. Bu uluslararası ödüle beşinci kez layık görülmemiz, reel ekonomiye vermiş olduğumuz kesintisiz ve istikrarlı desteğin önemini ortaya koyması açısından bizim için oldukça değerlidir.

Garanti BBVA Factoring her zaman olduğu gibi ihracatın gelişmesi ve güvenilir bir çözüm ortağı olarak müşterilerinin faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmeleri adına onları faktoring avantajlarıyla buluşturmaya, yurt dışındaki güçlü muhabir ağı aracılığıyla uluslararası mecralarda da desteklemeye devam edecektir. Uygun maliyet yapısı, sağladığı garanti ve tahsilat hizmeti avantajıyla ihracat faktoring işlemlerine ilişkin eğilimin mevcut ekonomik konjonktürün de etkisi ile 2022 yılında da artarak devam etmesi beklenmektedir.

Kurumsal Yönetim Notu bir kez daha arttı

Şirketimiz, kurumsal yönetişim adına gerekli tüm aksiyonları almaya devam ederek bu yıl da onuncu kez gerçekleştirilen bağımsız uyum derecelendirme çalışması neticesinde Kurumsal Yönetim Uyum Notu’nu 9,44’ten 9,47’ye çıkarmayı başarmıştır.

Factors Chain International (FCI), Garanti BBVA Factoring’i beşinci kez 100 tam puanla “Dünyanın En İyi İhracat Faktoring Şirketi” seçmiştir.

Diğer taraftan, Garanti BBVA Factoring, kurumsal sorumluluklarını yerine getirirken, toplumsal sorumluluklarını da her zamanki gibi gerçekleştirmeye devam etmiştir. Bu alandaki desteğimizi faaliyetlerimizle ilgili finansal hedeflerimiz kadar önemsemekte, ülkemize ve toplumumuza karşı görev olarak görmekteyiz.

Garanti BBVA Factoring 2021 yılında TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı) ve KACUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) ile gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerine devam etmiştir. TOG ile uzun yıllardır devam eden burs fonu projesi kapsamında 13 öğrencinin öğrenimlerine destek olan Şirket, KACUV ile de yine uzun yıllardır yürüttüğü umutlu kutular projesine desteğini sürdürmüştür.

Dijitalleşme hız kazandı

Kurumsal yönetim anlayışı ile operasyonel ve risk süreçlerinde atılan dijitalleşme adımları da Garanti BBVA Factoring’e rekabet avantajı getiren, sektörde öncü konuma taşıyan etkenlerdir. Bu çerçevede, data ve teknoloji her zaman olduğu gibi Şirket’in geleceğe yönelik strateji ve hedeflerinin odak noktasında yer almaktadır. Garanti BBVA Factoring, süreçlerini mümkün olduğunca otomatize etmek, dijital platformlara yatırım yapmaya devam ederek müşterilerine işlem kolaylığı sağlamak hedefiyle çalışmaktadır.

Şirket’in müşterileri hâlihazırda mobil uygulama üzerinden faktoring işlemlerini saniyeler içerisinde, pratik ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Diğer taraftan, sistem destekli, güvenilir sorgulama kriterleri sayesinde alacaklara ilişkin riskleri çok hızlı şekilde değerlendirilmekte, müşterilerin finansmana uygunluğu belirlenmekte ve uygulama üzerinden anında dönüş yapılabilmektedir.

Garanti BBVA Factoring, 2021 yılında da dijital dönüşüm sürecine hız kesmeden devam etmiştir. Garanti BBVA İnternet Şubesi üzerinden 2020 yılında yapılmaya başlanan factoring talebi iletme fonksiyonunun daha etkin olarak kullanılması için çalışmalar yürütülmüş ve bu kapsamda daha fazla müşteriye ulaşılabilmesi ve işlem hacminin artırılabilmesi amacıyla geliştirmeler devam etmektedir.

Tedarikçilerin alacaklarını daha hızlı ve pratik şekilde uygun maliyet koşulları ile likiditeye çevirmelerine imkân sağlamak amacıyla 2020 yılında tamamlanarak devreye alınan Garanti BBVA Factoring Tedarikçi Finansmanı Sistemi uygulamasının kullanım kapsamının artırılması neticesinde 2021 yılında bu mecrada gerçekleştirilen işlem adetlerinde de önemli yükseliş kaydedilmiştir.

Ayrıca, Şirket, operasyonel verimliliği maksimum seviyeye getirebilmek amacıyla, karar gerektirmeyen tüm kalan süreleri robotik süreç otomatizasyonu ile yapılandırmakta ve bu sayede verimli ve müşteri memnuniyeti odaklı faaliyetlerine kesintisiz devam etmektedir.

Garanti BBVA Factoring olarak, hem müşterilerimize hem de çevreye ve paydaşlarımıza sağladığımız katma değeri en yüksek seviyeye çıkartacak, özellikle dijitalleşme ve operasyonel mükemmellikle ile ilgili adımları atmaya 2022 yılında da devam edeceğiz.

Bu çerçevede, sektörün lider oyuncularından biri olarak, ana amacımız önümüzdeki yıl da istikrarlı ve güçlü bir aktif büyümesi ile kârlılıktan taviz vermeden, Türkiye’nin ve sektörün yüksek potansiyeli sayesinde daha fazla müşteriye hizmet verebilmek ve mevcut müşterilerimiz ile olan ilişkilerimizi ürün çeşitliliğini arttırarak derinleştirmek olacak.

Bu hedeflere ulaşmamız konusunda her koşulda desteğini esirgemeyen ve bizi sektörün lider konumda, güçlü ve yenilikçi şirketi haline getiren değerli çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.

Saygılarımla,

Kaya Yıldırım

Genel Müdür