Güçlü Ortaklık Yapısı

Garanti BBVA, %19,2 pazar payı ile TL kredilerde en büyük ikinci özel banka konumundadır.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

1946 yılında Ankara’da kurulan Garanti BBVA, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 849 milyar Türk Lirası’na ulaşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük ikinci özel ve en değerli bankası konumundadır.

Kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel, özel ve yatırım bankacılığı, ödeme sistemleri dahil olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösteren Garanti BBVA, Hollanda ve Romanya’daki uluslararası iştiraklerinin yanı sıra bireysel emeklilik ve hayat sigortası, finansal kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi alanlarındaki finansal iştirakleri ile entegre bir finansal hizmetler grubudur.

Garanti BBVA’nın müşterilerine sunduğu kişiselleştirilmiş çözümlerin ve zengin ürün yelpazesinin, 610 milyar Türk Lirası değerinde nakdi ve gayri nakdi kredi portföyüne ulaşmasında önemli bir payı bulunmaktadır. Garanti BBVA’nın sağlam aktif kalitesinden ödün vermeden sermaye yaratarak, disiplinli ve sürdürülebilir büyüme stratejisi, bankanın güçlü adımlarla ilerlemesini sağlamaktadır. Banka, bir çok temel bankacılık hizmet alanında lider bir konuma sahiptir:

%19,2 pazar payı ile TL kredilerde en büyük ikinci özel banka konumundadır.

%19,7 pazar payı ile en büyük TL müşteri mevduat portföyü, Banka’nın güçlü ilişki bankacılığını yansıtmaktadır.

20 milyona yakın bireysel müşteri ile bireysel kredilerde lider konumundadır.

TL işletme kredilerinde %17,5 pazar payı ile 2. sırada, özel bankalar arasında marka gücünde ve KOBİ NTS’de ilk sırada, Net Faiz Marjı, Net Gelir, Net Ücret ve Komisyon Gelirleri ve Özkaynak Kârlılığı dahil tüm finansal göstergelerde rakipsiz lider konumundadır.

Garanti BBVA’nın amacı, çağın olasılıklarını herkese sunmak ve bu amaçla tüm paydaşları için değer yaratmaktır. Stratejik öncelikleri ışığında, müşterilerin finansal sağlığını iyileştirmek için ihtiyaca uygun çözüm ve öneriler sunmaktadır. Garanti BBVA, sürdürülebilirlik konusunda karar vericileri ve sektörü pozitif yönde etkilemeye ve sürdürülebilirliği ana akım haline getirmeye büyük önem vermektedir. Bunların yanı sıra Garanti BBVA, paydaşlar ve stratejik ortaklıklar tarafından öncelikli kabul edilen konulara odaklanan toplumsal programları ve etki yatırımı odaklı kredi kullandırımlarıyla, ortak değer yaratarak pozitif değişimi desteklemektedir.

Garanti BBVA operasyonel mükemmellik önceliğiyle iş modelini ve süreçlerini sürekli iyileştirirken, finansal ve finansal olmayan riskleri yakından takip etmektedir. Değer yaratımını hızlandırmak ve güçlendirmek amacıyla da Garanti BBVA müşterilerin olduğu her yerde bulunarak, daha fazla müşteriye ulaşmaya devam etmektedir. 31 Aralık 2021 itibarıyla yurt içinde 863 şube, Kıbrıs’ta 7, Malta’da 1 olmak üzere yurt dışında 8 şube, bir temsilcilikten oluşan yaygın bir dağıtım ağı ve 18.354 çalışanıyla 20 milyondan fazla müşterisinin her türlü finansal ihtiyacına cevap vermektedir. En son teknolojik altyapıya sahip 5.401 ATM, ödüllü Çağrı Merkezi, internet, mobil ve sosyal bankacılık platformlarıyla tüm kanallarda kesintisiz bir deneyim ve bütünleşik kanal kolaylığı sunmaktadır.

Garanti BBVA için data ve teknoloji, “en iyi ve en bağlı takım” stratejisini gerçekleştirmesini sağlayan ana unsurlardır. 2019’dan bu yana Garanti BBVA, 2,5 milyondan fazla yeni müşteri kazanarak 11 milyondan fazla dijital ve 10,6 milyon mobil müşteriye sahip olmuş ve dijital satışların toplam satışlar içindeki payı %80’i aşmıştır. Banka sürekli olarak sağlam ve güvenilir teknolojiye yatırım yaparak, gelişmiş veri analitiği ve yapay zekadan yararlanmaktadır. Garanti BBVA’nın insan kaynağına bakışının temelinde ise insana yatırım ilkesi yer almaktadır. Tüm ilerlemelerin arkasında insan kaynağı olduğu bilinciyle genç ve yaratıcı beyinleri sürekli olarak Garanti BBVA’ya katmak, eğitmek ve geliştirmek, çalışanlara yeteneklerini gösterebilecekleri ortamlar sağlamak, fırsatlar sunmak, başarılarını görmek ve ödüllendirmek tüm sistemin temel yapıtaşlarını oluşturmaktadır.

Banka’nın vazgeçilmez değerlerini destekleyen ileri bir kurumsal yönetişim modeli uygulayan Garanti BBVA’nın hakim ortağı, hisselerinin %49,85’ine sahip olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)’dır. Hisseleri Türkiye’de, depo sertifikaları İngiltere ve ABD’de işlem gören Garanti BBVA’nın Borsa İstanbul’daki halka açıklık fiili dolaşım oranı 31 Aralık 2021 itibarıyla %50,07’dir.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

2011 yılında GE Capital Corporation ve Doğuş Holding A.Ş.’den satın aldığı hisseler ile Garanti Bankası yönetiminde Doğuş Grubu ile eşit stratejik ortak olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (“BBVA”), bugün Garanti Bankası’nın %49,85 hissesini elinde bulundurmaktadır.

Türk Eximbank 2021 yıl sonu itibarıyla ihracata toplam 46,1 milyar ABD doları seviyesinde bir destek vermiştir.
Güçlü Ortaklık Yapısı

Kuruluşu 1857 yılına dayanan BBVA, İspanya’nın önde gelen bankalarından olmakla birlikte Güney Amerika’da öncü iştirakleriyle faaliyet gösterirken, Meksika’nın en büyük finansal kuruluşu ve ABD’nin en büyük ticari bankalarından biridir.

31 Aralık 2021 itibarıyla BBVA’nın aktif büyüklüğü 662,9 milyar Euro, özkaynakları 49 milyar Euro ve 2021 net dönem kârı 4,6 milyar Euro’dur. Hisseleri İspanya, New York, Londra, Meksika ve Peru borsalarında işlem gören BBVA’nın 31 Aralık 2021 itibarıyla tüm payları eşit oy hakkına sahiptir ve dünya çapında yaklaşık 827 bin hissedarı bulunmaktadır.

150 yılı aşkın süredir operasyonlarına devam eden BBVA, 30 ülkede yaklaşık 110 bini aşan çalışan, 6.083 şube ile 81,7 milyon müşterisine hizmet vermektedir. Yeni rekabet ortamında müşterilerini faaliyetlerinin tam merkezine koymak vizyonuna sahip BBVA’nın amacı “çağın olanaklarını herkese sunmak”tır.

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank), 21 Ağustos 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş, ihracatın geliştirilmesi amacıyla kredi veren bir kurumdur.

Türk Eximbank’ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Türkiye’de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru olan Türk Eximbank, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir. Türk Eximbank’ın, gelişmiş birçok ülkenin resmi destekli ihracat kredi kuruluşlarından farklı olarak, kredi, garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı altında toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük oluşturulmasına olanak tanımaktadır.

Türk Eximbank 2021 yıl sonu itibarıyla 22,5 milyar ABD doları tutarında nakdi kredi desteği ve 23,6 milyar ABD doları tutarında sigorta/garanti imkânı sağlayarak ihracata toplam 46,1 milyar ABD doları seviyesinde bir destek vermiştir. 2021 yılsonu itibarıyla Banka’nın aktif büyüklüğü 322,4 milyar TL seviyesindedir. Ödenmiş sermayesi, 100 milyon TL Hazine’den nakdi sermaye aktarımı ve 1,43 milyar TL de kâr yedeklerinin mahsup edilmesi yoluyla 9,27 milyar TL’den 10,8 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.

Türk Eximbank 22 şube ve 10 irtibat bürosu ile hizmet vermektedir. Genel Müdürlüğü İstanbul’da (Anadolu Yakası) bulunan Banka’nın, İç Anadolu, Marmara ve Ege Bölge Müdürlükleri ile Ankara, Gaziantep, İzmir, Bursa, Denizli, Adana, Konya, Kayseri, Antalya, İstanbul Avrupa Yakası, Gebze, Merkez, İstanbul Odakule, Çorlu, Manisa, Maltepe, Mersin, Eskişehir, İskenderun, Trabzon, İstanbul İkitelli OSB ve Kahramanmaraş şubeleri olmak üzere 22 birimi; Samsun, Ege Bölge Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi, Aydın, Erzurum, Hatay, Sakarya, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi ve İnegöl’de olmak üzere 10 adet irtibat noktası bulunmaktadır.