Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin şirket bünyesinde içselleştirilerek uygulanmasına büyük önem veren ve faktoring sektöründe Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum derecelendirme ölçümü yapılan sayılı kurumlardan biri olan Garanti BBVA Factoring’in 2021 yılında onuncu kez yapılan “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi” çalışmaları, 17 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate) tarafından düzenlenen raporda, Garanti BBVA Factoring’in 17 Ağustos 2021 - 17 Ağustos 2022 dönemine ait Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,44’den 9,47’ye yükselmiştir.

Derecelendirme sisteminde, 9-10 aralığında puan alan şirketler; “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağlayan, iç kontrol sistemleri oluşturulmuş ve çalışmakta olan, şirket için oluşabilecek tüm risklerin tespit ve aktif şekilde kontrol edildiği, pay sahiplerinin haklarının adil şekilde gözetildiği, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin üst düzeyde olduğu, menfaat sahiplerinin haklarının adil şekilde gözetildiği, yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşullarının Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumlu olduğu, halka arzı halinde BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dâhil olmayı hak eden şirketler olarak tanımlanmaktadır.

Kobirate tarafından hazırlanan detaylı rapor, Şirket’in internet sitesinde (www.garantibbvafactoring.com), “Yatırımcı İlişkileri” başlığı altındaki “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Raporları” bölümünde kamuya sunulmaktadır.