Organizasyon Yapısı ve Organizasyonel Yapı Değişiklikleri

Organizasyonel Yapı Değişiklikleri

1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında organizasyon yapısında bir değişiklik olmamıştır.