Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket 2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde özel denetime tabi tutulmamıştır.