Şirketler Topluluğu’na İlişkin Bilgiler

a) Garanti Faktoring A.Ş.’nin Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun veya Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:

Şirketler Topluluğu bünyesindeki hâkim ve bağlı şirketler ile yürütülen işlemler olağan ticari faaliyetler olup hâkim şirketin yönlendirmesi ile ya da yönlendirmesi olmaksızın hâkim şirketin ya da bağlı şirketlerden birinin yararına yapılan herhangi bir işlem veya söz konusu çerçevede alınan ya da alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

Hâkim ve bağlı şirketler ile gerçekleştirilen ticari faaliyetler bu raporun Garanti Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Finansal Tablolar 24 no.lu dipnot ile sayfa 164’ten itibaren açıklanmaktadır.

b) Garanti Faktoring A.Ş.’nin Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:

Bu çerçevede (a) bendinin (1) no.lu ekinde belirtilen ticari faaliyetler kapsamında yapılan hukuki işlemlerde karşı edim sağlanmış olup, önlem alınması ya da alınmasından kaçınılması ve bu sebeple herhangi bir zararın oluşması söz konusu olmamıştır.