Yönetim Kurulu Başkanı’nın Değerlendirmesi

Garanti BBVA Factoring, bankacılık dışı finans sektöründe gerek tecrübeli ve nitelikli insan kaynağı gerekse öncü teknolojik girişimleri ile lider kuruluşlardan biri olarak faaliyet göstermeye devam etmiştir.
Recep Baştuğ - Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Paydaşlarımız,

2020 yılında korona virüs salgını etkisiyle daralan dünya ekonomisi, aşılanma ve destekleyici ekonomik tedbirlerin neticesinde, 2021 yılında güçlü bir toparlanmaya sahne oldu. 2021 yılında, ABD ekonomik büyümesi öne çıkarken, gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye, Hindistan ve Çin en yüksek büyüme kaydeden ekonomiler olarak göze çarpmaktadır.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) tahminlerine göre 2021 yılında küresel ticaret %22 oranında artışla 28 trilyon ABD dolarına ulaşmıştır. 2022 yılında hız kesmeden devam etmesi beklenen normalleşme adımlarının yanı sıra, Dünya Bankası raporunda, emtia ve enerji fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon ve politik belirsizliklerin etkisi ile küresel büyüme hızının %4,1’e inmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir. Son olarak, devam eden tedarik zinciri aksamaları ve yüksek enerji fiyatları ile birlikte enflasyonun küresel ölçekte öngörülenden daha uzun süre yüksek kalması beklenmektedir.

Pandemi döneminde parasal gevşemeye giden gelişmiş ülkeler, varlık alım programları ve para politikası faizlerine ilişkin ileriye dönük yönlendirmeler ile zamana yayılan kademeli bir politika değişimi sinyali vermeye başlamışlardır. Buna göre ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından Mart 2020’de duyurulan varlık alım programının 2022 yılında sona erdirilmesi ve yıl içerisinde faiz artırımlarına başlanması beklenmektedir. Avrupa Merkez Bankası ise Mart 2020’de başlattığı Pandemi Acil Durum Alım Programını Mart 2022’de sona erdireceğini belirtmiştir.

Garanti BBVA Factoring, bilançosunu daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirmiş, reel ekonominin can damarı olan KOBİ’lerimizin gerek finansman, gerek tahsilat, gerekse alacak garantisi alanlarında sürekli destekçisi olarak ülke ekonomisine katkısını kesintisiz şekilde büyüyerek sürdürmüştür.

Türkiye ekonomisi ise, 2020 yılında alınan tedbirler sayesinde toparlanmış, TÜİK verilerine göre 2021 yılında %11 oranında büyüyerek, güçlü bir büyüme performansı göstermiştir. Diğer taraftan, salgın nedeniyle küresel tedarik zincirinin bozulması ile emtia ve enerji fiyatlarındaki yüksek artışlar sonucu özellikle 2021 yılının son çeyreğinde Türk Lirası’nda önemli bir değer kaybı ve enflasyonda yükseliş yaşanmış, ancak alınan Türk Lirası’nı özendirici tedbirler neticesinde kurda dengelenme sağlanmıştır.

Sektör yılın ikinci yarısında büyüdü

Faktoring sektörü 2021 yılının başında kapanmaların etkisi ile görece durgun geçen bir ilk yarı yılın ardından, aşılanmanın hız kazanması, normalleşme tedbirleri ve beraberinde gelen ekonomideki güçlü büyüme trendine paralel, ikinci yarı yılda önemli büyüme kaydetmiştir.

Sektörün işlem hacmi Aralık 2021 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %34 oranında artarak 200 milyar TL, alacak büyüklüğü ise 59,5 milyar TL seviyelerine ulaşmıştır. Diğer taraftan, ülkemizde 2021 yılında ihracat rakamlarında yıllık bazda kaydedilen önemli artışa paralel, dünyada yıllardır ihracat faktoringi alanında güçlü oyunculardan biri olan sektörümüzde gerçekleştirilen ihracat işlem hacimlerinde de önemli ölçüde artış meydana gelmiştir.

Garanti BBVA Factoring, önceki yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da bankacılık dışı finans sektöründe gerek tecrübeli ve nitelikli insan kaynağı gerekse öncü teknolojik girişimleri ile lider kuruluşlardan biri olarak faaliyet göstermeye devam etmiştir. Şirket, güçlü mali yapısı ve istikrarlı iş planıyla sürdürülebilir ve güvenilir bir iş ortağı olarak her daim müşterilerinin yanında yer almaya devam etmiştir.

Hedeflerin üzerinde performans

Şirket’in 2021 yılındaki finansal sonuçları hedeflerin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket, mevcut stratejisine paralel şekilde tabana yaygın KOBİ segmenti ağırlıklı istikrarlı aktif büyümesine devam etmiştir.

Son üç yılda, KOBİ segmentindeki müşteri adedini sürdürülebilir şekilde artırarak kümülatif bazda %250’nin üzerinde büyüme kaydeden Şirketimiz, reel ekonominin can damarı olan KOBİ’lerimize gerek finansman, gerek tahsilat, gerekse alacak garantisi alanlarında sürekli destek olarak ülke ekonomisine katkısını bu yıl da kesintisiz şekilde sürdürmüştür.

Bu başarılarımız, 2021 yılında da ödüllerle tescillenmiş durumdadır. Garanti BBVA Factoring olarak, dünya çapında yaklaşık 90 ülkede faaliyet gösteren, 400’e yakın aktif ihracat ve ithalat faktoring şirketinin üyesi olduğu Hollanda merkezli Factors Chain International (FCI) tarafından beşinci kez “En İyi İhracat Faktoring Şirketi” olarak ödüllendirilmenin, Türk ihracatçılarına ve ülke ekonomisine sorumlu ve sürdürülebilir şekilde değer katmaya devam etmenin gururunu yaşamaktayız.

Değişen dünyada rekabet gücünü korumanın, müşterilere ve paydaşlara en kaliteli ve hızlı hizmeti sunmanın yolu dijitalleşmeden geçmektedir. Garanti BBVA Factoring bu çerçevede gerek operasyonel süreçlerini daha verimli kılmak ve otomatize hale getirmek gerekse de müşterilerine her geçen gün daha hızlı, rekabetçi ve kusursuz hizmet verebilmek adına teknolojik gelişim ve dijitalleşmeyi yıllık stratejisinin sürekli parçası haline getirmiş, teknoloji yatırımlarına 2021 yılında da hız kesmeden devam etmiştir.

İstikrarlı büyümeyi sürdüreceğiz

Önceki yıllarda olduğu gibi, dünyada ve ülkemizde yüksek enflasyon ortamının hâkim olması beklenen 2022 yılında da Şirket olarak istikrarlı ve güçlü bir aktif büyümesini ön plana alarak, mevcut kredi ve risk politikalarımızı her geçen gün daha verimli ve otomatize hale getirmek suretiyle, aktif kalitesinden ödün vermeden müşteri portföyümüzü genişlettiğimiz bir yıl hedeflemekteyiz.

Ayrıca, KOBİ’lerimiz öncelikli ve ağırlıklı olmak üzere, tabana yaygın büyüme odağımızı korurken, tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarına en hızlı ve en güvenilir şekilde yanıt vererek, ülkemizde ekonomik istikrarın devamlılığı adına üzerimize düşeni yerine getirmeyi planlamaktayız.

Şirket olarak bu istikrarlı ve güçlü büyümeye katkı sağlayan başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Recep Baştuğ

Yönetim Kurulu Başkanı