Yönetim Kurulu Üyelerine ve Kilit Yöneticilere Verilen Ücretler

31 Aralık 2021 tarihinde sonra eren hesap döneminde Garanti BBVA Factoring’in kilit yöneticilerine sağlanan/sağlanacak net ödeme tutarı 3.731 (bin) TL’dir.